Policy för skydd av personuppgifter (GDPR)

Ta reda pÄ mer om hur vi hanterar dina personuppgifter utan att krÀnka din rÀtt till personlig integritet.
Snabba lÀnkar

RĂ€tten till privatliv Ă€r en av de viktigaste mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna. PĂ„ LEP d.o.o.o. (nedan kallat företaget) Ă€r vi mycket medvetna om detta och vi respekterar dĂ€rför vĂ„ra kunders integritet och behandlar deras personuppgifter pĂ„ ett ansvarsfullt och noggrant sĂ€tt och i enlighet med gĂ€llande lagstiftning. TillgĂ„ng till personuppgifter Ă€r endast tillĂ„ten för auktoriserad personal frĂ„n företaget och kontrakterade bearbetningsföretag, i den utstrĂ€ckning och med det syfte som Ă€r strikt nödvĂ€ndigt för att smidigt genomföra, sĂ€kerstĂ€lla och uppfylla rĂ€ttigheter och skyldigheter som följer av ingĂ„ngna avtalsförhĂ„llanden.

Genom att vidta lÀmpliga ÄtgÀrder ser vi till att obehöriga personer inte fÄr tillgÄng till personuppgifter, skyddar deras konfidentialitet och integritet och förhindrar att de gÄr förlorade eller oavsiktligt förstörs under hela den tid de behandlas. Vi kommer inte att hÄllas ansvariga för "hackning" av ett datasystem!

Företaget och dess bearbetningsföretag respekterar till fullo de allmÀnna principerna för behandling av personuppgifter, vilka Àr:

 1. Vi behandlar anvÀndarnas personuppgifter pÄ ett lagligt, rÀttvist och öppet sÀtt.
 2. Vi samlar in personuppgifter för ÀndamÄl som Àr förutbestÀmda, uttryckliga och lagliga; vi behandlar inte personuppgifter för nÄgot annat ÀndamÄl, utom nÀr det gÀller behandling för vetenskapliga eller historiska forskningsÀndamÄl och för statistiska ÀndamÄl, under vissa villkor.
 3. Personuppgifter behandlas i minsta möjliga utstrÀckning för de ÀndamÄl för vilka de behandlas.
 4. Vi ser till att de personuppgifter som vi behandlar Àr korrekta och regelbundet uppdaterade; felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas.
 5. Vi lagrar personuppgifter endast sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt för de ÀndamÄl för vilka de behandlas.
 6. Vi sÀkerstÀller lÀmplig sÀkerhet för personuppgifter, vilket inkluderar förebyggande av obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada genom lÀmpliga tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder.

1. INTEGRITET KONTAKT

För frĂ„gor om behandling och anvĂ€ndning av personuppgifter, information, rĂ€ttelser, blockering, radering av personuppgifter eller annullering av samtycke till anmĂ€lan, annullering av samtycke, vĂ€nligen kontakta info@

vinresor-slovenien.comwinetastingbled.com (nedan kallad e-postadress i punkt 1).

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

 • GrundlĂ€ggande personuppgifter (t.ex. namn och efternamn);
 • kommunikationsuppgifter (t.ex. adress, post, telefonnummer);
 • information om kommunikationen mellan företaget och dig;
 • uppgifter om betalningar;
 • Alla andra uppgifter som erhĂ„lls pĂ„ grundval av samtycket.

3. VILKA ÄR DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan behandla personuppgifter i enlighet med gÀllande lagstiftning om skydd av personuppgifter:

 • om detta Ă€r nödvĂ€ndigt för att ingĂ„ och/eller fullgöra ett avtal (ansökan om ett evenemang, en workshop osv.).
 • om det krĂ€vs enligt lag;
 • om samtycke har getts (vilket kan Ă„terkallas nĂ€r som helst);
 • om behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för företagets eller en tredje parts legitima intressen.

3.1. BEHANDLING PÅ GRUNDVAL AV ETT INGÅNGET AVTAL.

Företaget behandlar personuppgifter om enskilda personer för att uppfylla sina skyldigheter enligt ett avtalsförhÄllande för att organisera evenemang, workshops eller andra tjÀnster som avtalsparterna kommit överens om. I samband med utövandet av rÀttigheter och uppfyllandet av avtalsförpliktelser behandlar företaget personuppgifter om enskilda personer för följande ÀndamÄl:

 • identifiering av en person;
 • utarbetande av anbudet och ingĂ„ende av avtalet;
 • tillhandahĂ„llande av tjĂ€nster, varvid företaget kan ge uppgifterna till avtalspartner som ska genomföra en individuell tjĂ€nst (t.ex. en leverantör av övernattningar osv.).
 • skicka meddelanden till enskilda personer om genomförandet av avtalsförhĂ„llandet;
 • informera om Ă€ndringar i lagstiftningen pĂ„ ett visst omrĂ„de eller om Ă€ndringar i försĂ€ljningsvillkoren;
 • FaktureringstjĂ€nster;
 • lösa invĂ€ndningar eller klagomĂ„l;
 • genomförande av eventuella Ă„tervinningsförfaranden, försĂ€ljning av fordringar;
 • för andra Ă€ndamĂ„l som Ă€r nödvĂ€ndiga för att ingĂ„ eller genomföra ett avtalsförhĂ„llande.

I den utstrÀckning som Àr strikt nödvÀndig för autentisering och identifiering av transaktioner behandlar företaget uppgifter i syfte att utarbeta rapporter och planera ytterligare aktiviteter.

För att organisera evenemang och relaterade tjÀnster eller andra tjÀnster som bestÀllts av en person behandlar företaget all information som behövs. Detta omfattar sÀrskilt, men inte uteslutande: namn, förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, ort, land, telefonnummer, e-post osv.

Vi behöver inget uttryckligt samtycke för avtalsenlig behandling av personuppgifter.

Vid evenemang eller seminarier som Àr strikt kopplade till fotografering och publicering av bilder (pÄ Facebook, Twitter, YouTube eller Instagram), anges att fotografering och publicering av bilder Àr en del av evenemanget eller seminariet. Trots att fotografering och publicering av bilder Àr ett avtalsförhÄllande ska företaget ÀndÄ inhÀmta ett uttryckligt samtycke frÄn en enskild person. I de fall dÄ uttryckligt samtycke till fotografering och publicering av bilder inte ges och företaget inte kan försÀkra sig om att en person inte kommer att vara med pÄ bild, har företaget rÀtt att avslÄ ansökan om deltagande i ett sÄdant evenemang eller seminarium.

Om den enskilde inte lÀmnar alla personuppgifter som företaget behöver för att fullgöra avtalsförhÄllandet kan företaget inte utföra den enskildes bestÀllning. Företaget förvÀrvar och behandlar alltid endast de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalsförhÄllandet.

3.2. BEHANDLING SOM GRUNDAR SIG PÅ LAG

Den rÀttsliga grunden innebÀr att företaget behandlar personuppgifter om en enskild person för att uppfylla tillÀmpliga rÀttsliga skyldigheter enligt lagstiftningen. I Republiken Slovenien bestÀms de rÀttsliga skyldigheterna att behandla vissa personuppgifter sÀrskilt av följande:

Lag om mervÀrdesskatt ZDDV-1;

Skatteförfarandelagen;

Bolagslagen;

Bokföringslagen;

Regler för tillÀmpningen av mervÀrdesskattelagen;

Slovenska redovisningsstandarder.

Om företaget behandlar personuppgifter om en person som har gjort ett onlineköp eller en tjÀnstebestÀllning, sparar företaget fakturan i 10 Är (liksom individens/köparens uppgifter om kontot).

3.3. BEHANDLING SOM GRUNDAR SIG PÅ BERÄTTIGAT INTRESSE

Företaget fÄr behandla uppgifter pÄ grundval av ett legitimt intresse som företaget eller en tredje part har, utom nÀr sÄdana intressen vÀger tyngre Àn intressena eller de grundlÀggande rÀttigheterna och friheterna för en enskild person, till vilken uppgifterna som krÀver skydd av personuppgifter Àr relaterade, i synnerhet nÀr uppgifterna rör ett barn. Vid vidare anvÀndning av insamlade uppgifter om en enskild person genomför företaget en bedömning i enlighet med den allmÀnna dataskyddsförordningen. SÄdan vidareanvÀndning av uppgifter i pseudonymiserad eller aggregerad form utgör till exempel laglig anvÀndning av uppgifter för marknadsföring och andra affÀrsmÀssiga eller tekniska analyser av företaget.

Enligt den allmÀnna dataskyddsförordningen hör direktmarknadsföring ocksÄ till berÀttigade intressen. För direktmarknadsföring kan företaget skapa individuella profiler utan samtycke pÄ grundval av grundlÀggande information om valda tjÀnster, t.ex. typ av eller specifika egenskaper hos den valda tjÀnsten, tidpunkt för valet eller tidigare marknadsföringskontakter med personen, sÀrskilt med avseende pÄ uttryckt intresse eller ointresse för vissa tjÀnster. SÄdan grundlÀggande profilering fÄr aldrig omfatta kÀnsliga uppgifter. En person kan invÀnda mot behandlingen i enlighet med rÀtten till begrÀnsning (punkt 7.4).

PÄ grundval av legitimt intresse kan företaget kontakta personen för att förbÀttra tjÀnsten eller avgöra om han eller hon Àr nöjd med tjÀnsterna, Àven om detta inte Àr strikt nödvÀndigt för att genomföra avtalet. PÄ grund av individernas intresse kontaktar företaget inte de individer som har motsatt sig detta.

Företaget har ett legitimt intresse av att behÄlla och vidare anvÀnda uppgifterna för analyser och forskning för marknadsföring, affÀrsplanering och liknande tills den lagstadgade lagringstiden löper ut.

3.4. BEHANDLING SOM GRUNDAR SIG PÅ SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

Uttryckligt samtycke Àr grunden för behandling av personuppgifter för vilken företaget inte har nÄgon laglig eller avtalsmÀssig rÀttslig grund. Samtycket kan till exempel gÀlla följande:

 • information om andra erbjudanden och tjĂ€nster frĂ„n företaget, vilket uteslutande sker genom den kommunikationskanal som den enskilde valt;
 • fotografera och spela in ett evenemang eller en workshop i syfte att presentera företagets verksamhet och publicera foton, videor och ljudinspelningar pĂ„ företagets webbplats och pĂ„ Facebook, Twiter, YouTube och Instagram-profiler.

Den enskilde ger sitt samtycke sjÀlv, nÀr det gÀller ett barn ges samtycket av en av förÀldrarna eller en laglig företrÀdare.

I dessa fall sker behandlingen av personuppgifter i den utstrÀckning och för de ÀndamÄl som tillÄts i personens uttalande och genom överenskomna kommunikationskanaler, fram till dess att behandlingen av uppgifterna avbryts.

Om den enskilde inte samtycker till insamling och behandling av personuppgifter för ett eller flera ÀndamÄl som anges i ett individuellt samtycke, har detta inga konsekvenser för de uppgifter vars behandling genomförs pÄ grundval av andra rÀttsliga grunder.

Personuppgifter som samlas in pÄ grundval av samtycke kommer endast att behandlas inom ramen för och i syfte med det givna samtycket och kommer inte att överföras till tredje part om inte detta uttryckligen anges i samtycket och personen samtycker till att personuppgifterna fÄr överföras till det personuppgiftsbitrÀde som anges i samtycket.

Den enskilde kan nÀr som helst Äterkalla samtycket till behandling av personuppgifter genom att kontakta vÄr dataskyddspunkt (punkt 8). Samtycket kan Äterkallas genom ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress som anges i punkt 1.

4. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Personuppgifter ska lagras i enlighet med tillÀmpliga bestÀmmelser om skydd av personuppgifter. De ska lagras endast sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt för de ÀndamÄl för vilka de behandlas eller i enlighet med lagen. Vi lagrar personuppgifter, som vi behandlar pÄ grundval av individens personliga samtycke, permanent, fram till dess att de upphÀvs. Personuppgifter, som vi behandlar pÄ grundval av lag eller avtalsförhÄllande, sparas sÄ lÀnge som lagen föreskriver.

Om uppgifterna behandlas pÄ grundval av en individs samtycke pÄ grund av marknadsföring av företaget, fÄr uppgifterna behandlas i nödvÀndig omfattning sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt för sÄdan marknadsföring eller tjÀnster.

NÀr lagringsperioden har löpt ut raderas personuppgifterna effektivt och permanent eller anonymiseras sÄ att de inte lÀngre kan kopplas till en enskild person.

5. HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi anvÀnder tekniska och organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder för att skydda personuppgifter mot olaglig eller obehörig Ätkomst eller anvÀndning och Àven mot oavsiktlig förlust eller försÀmring av deras integritet. Vi har utformat dessa ÄtgÀrder med hÀnsyn till vÄr IT-infrastruktur, eventuell pÄverkan pÄ individens integritet och kostnader och i enlighet med gÀllande branschstandarder och praxis. VÄra avtalsbitrÀden fÄr behandla dina personuppgifter endast om de följer dessa tekniska och organisatoriska sÀkerhetsÄtgÀrder.

Att upprÀtthÄlla datasÀkerheten innebÀr att skydda personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgÀnglighet:

 • Konfidentialitet och integritet: Individers personuppgifter ska skyddas mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada;
 • TillgĂ€nglighet: Vi ska se till att auktoriserade registerförare har tillgĂ„ng till personuppgifter endast nĂ€r det Ă€r nödvĂ€ndigt.

VÄra sÀkerhetsrutiner omfattar Ätkomstskydd, sÀkerhetskopior, övervakning, revidering och underhÄll, hantering av sÀkerhetsincidenter osv.

6. VEM SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Beroende pÄ de ÀndamÄl för vilka vi behandlar individers personuppgifter kan vi lÀmna ut dessa uppgifter till följande kategorier av registerförare:

 1. a) Inom företaget en anstĂ€lld.
 2. b) VĂ„ra affĂ€rspartner Vi krĂ€ver att de ska följa gĂ€llande lagar och policyn för skydd av personuppgifter och att de ska Ă€gna stor uppmĂ€rksamhet Ă„t sekretessen av personuppgifter:
 • byrĂ„er och leverantörer av reklam, marknadsföring och sĂ€ljfrĂ€mjande Ă„tgĂ€rdert.ex. MailChimp, Google (Google - endast cookie-identifierare för remarketing, e-postadress för visning av annonser i Google AdWords, cookie-identifierare för analys i Google Analytics; Facebook - endast cookie-identifierare för remarketing, e-postadress för visning av annonser i Facebook Custom Audiences), som hjĂ€lper oss att genomföra och analysera effektiviteten av vĂ„ra kampanjer och kampanjer.
 • företag som utför tjĂ€nster Ă„t företaget, dvs. leverantör av redovisningstjĂ€nster
 • Fysiska och juridiska personer som Ă€r vĂ„ra avtalspartners. och tillhandahĂ„lla konsulttjĂ€nster eller individuella tjĂ€nster för företaget i syfte att genomföra ett avtalsförhĂ„llande mellan företaget och en person (t.ex. partnerbyrĂ„er, hotell, flygbolag, transportörer osv.);
 1. c) Andra tredje personer nĂ€r det krĂ€vs enligt lag eller nĂ€r det Ă€r rĂ€ttsligt nödvĂ€ndigt för att skydda:
 • Företaget (efterlevnad av lagar, myndighetskrav, domstolsbeslut, rĂ€ttsliga förfaranden, rapporteringsskyldigheter och skyldigheter att informera myndigheter etc.), verifiering eller verkstĂ€llighet av efterlevnad av företagets policy och avtal;
 • Företagets och/eller dess kunders rĂ€ttigheter, egendom eller sĂ€kerhet i samband med företagstransaktioner: i samband med överföring eller avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet eller pĂ„ annat sĂ€tt i samband med fusioner, konsolideringar, förĂ€ndringar av kontrollen, omorganisation av företaget.

VÄra affÀrspartner som anges ovan under punkt b) fÄr endast behandla individers personuppgifter inom ramen för vÄra instruktioner och fÄr inte anvÀnda personuppgifter för att driva egna intressen. Varje enskild person mÄste tÀnka pÄ att de bearbetningsföretag som anges i punkterna b) och c) ovan, sÀrskilt tjÀnsteleverantörer som erbjuder tjÀnster inom ramen för tillÀmpningar och/eller genom sina egna kanaler, kan samla in dina personuppgifter separat. I detta fall Àr de ensamma ansvariga för kontrollen av dem och deras samarbete med enskilda personer mÄste ske enligt deras villkor.

7. DINA MÖJLIGHETER OCH RÄTTIGHETER I FRÅGA OM DINA PERSONUPPGIFTER

Företaget ser till att enskilda personer utövar sina rÀttigheter utan onödigt dröjsmÄl, dock senast en mÄnad efter det att de mottagit begÀran. Företaget kan förlÀnga tidsfristen för att utöva individens rÀttigheter med högst tvÄ mÄnader, med hÀnsyn till komplexiteten och antalet förfrÄgningar. Om tidsfristen förlÀngs ska företaget meddela den enskilde om förlÀngningen inom en mÄnad efter mottagandet av begÀran och ange skÀlen till förseningen.

Om den person som personuppgifterna gÀller skickar sin begÀran via e-post ska informationen om möjligt tillhandahÄllas elektroniskt, om inte personen begÀr nÄgot annat.

7.1. RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Varje enskild person kan kontakta oss pÄ e-postadressen E-postadressen i punkt 1 för att fÄ reda pÄ vilka personuppgifter vi behandlar. Varje individ har rÀtt att fÄ tillgÄng till personuppgifter och ytterligare information om behandlingen av personuppgifter, inklusive:

 • Syftet med behandlingen;
 • kategorierna av personuppgifter;
 • anvĂ€ndare och juridiska personer till vilka personuppgifter har lĂ€mnats ut eller kommer att lĂ€mnas ut;
 • NĂ€r det Ă€r möjligt, den uppskattade lagringstiden för personuppgifter eller, om det inte Ă€r möjligt, de kriterier som anvĂ€nds för att faststĂ€lla lagringstiden;
 • Förekomsten av rĂ€tten att krĂ€va att administratören rĂ€ttar eller raderar personuppgifter eller begrĂ€nsar personuppgifter i förhĂ„llande till den person som personuppgifterna avser, eller förekomsten av rĂ€tten att invĂ€nda mot sĂ„dan behandling;
 • rĂ€tten att lĂ€mna in ett klagomĂ„l till ett tillsynsorgan;
 • NĂ€r personuppgifter inte samlas in frĂ„n en person, all tillgĂ€nglig information om varifrĂ„n de kommer.

7.2. RÄTT TILL RÄTTELSE

Om en person upptÀcker fel i sina personuppgifter eller om han finner dem ofullstÀndiga eller felaktiga kan han begÀra att företaget rÀttar eller kompletterar felaktiga eller ofullstÀndiga personuppgifter utan onödigt dröjsmÄl.

7.3. RÄTT TILL RADERING

En person kan begÀra att fÄ sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmÄl. Företaget Àr skyldigt att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmÄl:

 • nĂ€r personuppgifterna inte lĂ€ngre behövs för de Ă€ndamĂ„l för vilka de samlades in eller pĂ„ annat sĂ€tt behandlades;
 • om personen upphĂ€ver det samtycke som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter och om det inte finns nĂ„gon annan rĂ€ttslig grund för behandlingen;
 • om personen motsĂ€tter sig behandlingen pĂ„ grundval av företagets legitima intresse, medan det inte finns nĂ„gra gĂ€llande rĂ€ttsliga skĂ€l för behandlingen av personuppgifter;
 • om personen motsĂ€tter sig behandling för direktmarknadsföring;
 • NĂ€r personuppgifter ska raderas för att uppfylla en rĂ€ttslig skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller den slovenska rĂ€ttsordningen;
 • nĂ€r det gĂ€ller uppgifter som felaktigt samlats in frĂ„n en minderĂ„rig för anvĂ€ndning av informationssamhĂ€llet, som enligt tillĂ€mplig lag inte kan lĂ€mna sĂ„dana uppgifter.

(utom i vissa fall, t.ex. för att bevisa transaktionen eller om det krÀvs enligt lag).

7.4. RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Varje individ kan begÀra en begrÀnsning av behandlingen av sina personuppgifter nÀr:

 • han eller hon ifrĂ„gasĂ€tter uppgifternas riktighet, under den period som gör det möjligt för företaget att kontrollera att personuppgifterna Ă€r korrekta;
 • Behandlingen Ă€r olaglig och personen motsĂ€tter sig att personuppgifterna raderas och begĂ€r i stĂ€llet att anvĂ€ndningen av dem begrĂ€nsas;
 • Företaget behöver inte lĂ€ngre personuppgifterna för de syften som avses med behandlingen, men den person som personuppgifterna gĂ€ller behöver dem för att kunna utöva, genomföra eller försvara rĂ€ttsliga krav;
 • den enskilde har gjort en invĂ€ndning mot behandlingen tills det har kontrollerats om företagets legitima skĂ€l har företrĂ€de framför den enskildes skĂ€l.

7.5. RÄTT TILL ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Varje individ ska ha rÀtt att fÄ de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lÀmnat till företaget i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format och ha rÀtt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder frÄn företaget, om behandlingen grundar sig pÄ samtycke i enlighet med ett avtal eller ett avtal i enlighet med ett avtal och om behandlingen utförs med automatiserade medel.

7.6. RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

Varje person har rÀtt att nÀr som helst motsÀtta sig behandling av sina personuppgifter pÄ grund av skÀl som har att göra med deras sÀrskilda omstÀndigheter och som grundar sig pÄ de rÀttsliga intressen som företaget eller en tredje person har. I detta fall upphör företaget med behandlingen av personuppgifter, sÄvida det inte visar sig nödvÀndigt att behandla skÀl som vÀger tyngre Àn individens intressen, rÀttigheter och friheter, eller för att driva igenom eller försvara rÀttsliga ansprÄk. NÀr personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har varje individ rÀtt att nÀr som helst motsÀtta sig behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sÄdan marknadsföring, inklusive profilering, om den Àr kopplad till sÄdan direkt marknadsföring. Om direktmarknadsföring bygger pÄ samtycke kan rÀtten till invÀndning utövas genom att Äterkalla det givna samtycket.

8. VEM KAN JAG KONTAKTA OM JAG HAR FRÅGOR OM MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har organiserat en kontaktpunkt som kan svara pĂ„ dina frĂ„gor eller krav om dina personuppgifter (och behandlingen av dem) och utövandet av dina rĂ€ttigheter. Du kan skicka oss en E-postadress enligt punkt 1..

För att kunna identifiera dig pÄ ett tillförlitligt sÀtt nÀr du utövar dina rÀttigheter i samband med personuppgifter kan vi krÀva ytterligare uppgifter frÄn dig, och vi kan vÀgra att vidta ÄtgÀrder endast om vi kan bevisa att vi inte kan identifiera dig pÄ ett tillförlitligt sÀtt.

9. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL OM BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER.

Alla har rÀtt att lÀmna in klagomÄl om behandling av personuppgifter KlagomÄlen ska skickas till den e-postadress som anges i punkt 1. Du har ocksÄ rÀtt att lÀmna in ett klagomÄl direkt till informationskommissionÀren om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot slovenska eller EU:s bestÀmmelser om skydd av personuppgifter. Om du har utövat rÀtten att fÄ tillgÄng till uppgifterna och du efter att ha fÄtt beslutet anser att de personuppgifter som du har fÄtt inte Àr de personuppgifter som du begÀrde eller att du inte fick alla de personuppgifter som krÀvdes, kan du lÀmna in ett motiverat klagomÄl till företaget inom 15 dagar, innan du lÀmnar in ett klagomÄl till informationskommissionÀren. Företaget kommer att besluta om klagomÄlet som om en ny begÀran, inom fem arbetsdagar efter mottagandet.

GDPR trÀder i kraft den 10.04.2019.

Vi organiserar sjÀlvguidade och guidade vandringsturer pÄ Tour du Mont Blanc och hjÀlper vÄra kunder att planera sin vandring pÄ en av Europas vackraste vandringsleder.
© Copyright by Tours Du Mont Blanc
Portföljbolag för UpptÀckten av vÀrlden.